Zawieprzycka 8L, 20-228 Lublin
INTELIGENTNIE - NA CZAS - EKOLOGICZNIE
DRUKUJ WYDAJNIE
I OSZCZĘDZAJ

Zoptymalizowanie rozwiązania w zakresie
obsługi urządzeń drukujących

WIĘCEJ

O IN TIME PRINT

In Time Print (wcześniej PrintNonStop) to w 100% polska firma technologiczna, która powstała na początku 2010 roku w Lublinie. Założono wówczas stacjonarny punkt sprzedaży drukarek i materiałów eksploatacyjnych. Od 2016 roku firma zaczęła specjalizować się w usługach z zakresu MPS (managed print services) a w szczególności obsłudze, serwisowaniu, dostarczaniu urządzeń drukujących. Dziś In Time Print zapewnia kompleksową obsługę flot urządzeń drukujących na terenie całej Polski oraz za granicą. Siedziba firmy znajduje się w Lublinie, przy ul. Zawieprzyckiej 8 L.

Usługi In Time Print opierają się o kilka elementów:

  • około 30.000 urządzeń obsługiwanych i monitorowanych
  • ponad 80 współpracujących serwisów na terenie całej Polski
  • systemy informatyczne – dostarczane przez polskie i międzynarodowe firmy informatyczne
  • materiały eksploatacyjne – oryginalne jak i zamienne, dostarczane przez wybranych dostawców
  • usługi serwisowe – sprawdzone, działające zarówno lokalnie jak i w skali kraju firmy serwisowe
  • dostawa części – najwyższej jakości części zamienne niezbędne do napraw urządzeń drukujących
  • użyczenie/leasing urządzeń – zarówno nowych jak i rekondy­cjonowanych

Maksimum korzyści i wygoda Użytkownika – jest to hasło przewodnie i misja In Time Print. Zespół firmy co dzień pracuje nad utrzymaniem wysokiej jakości usług, zwiększaniem poziomu konkurencyjności oraz atrakcyjności oferty. Ma to odzwierciedlenie zarówno w liczbie obsługiwanych urządzeń, jak i portfelu klientów. Do użytkowników usługi In Time Print należą zarówno jednostki administracji rządowej – ministerstwa, Krajowa Administracja Skarbowa, sądy, Policja; jednostki administarcji samorządowej – urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe, gminy jak i firmy prywatne zarówno z kapitałem polskim jak i międzynarodowym – banki, grupy medyczne, zakłady produkcyjne.

Dostarczamy materiały najwyższej jakości, które po zużyciu poddane są recyclingowi w trosce o ochronę środowiska

Klienci

Branża: MEDYCZNA
Flota Urządzeń drukujących: 2 400 URZĄDZEŃ
Pragniemy poinformować, że firma PrintNonStop Sp. z o.o. Sp.k. rok temu uruchomiła w naszej firmie, Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o.o., system kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez naszych pracowników. Jesteśmy zadowoleni zarówno z wysokiej wydajności jak również jakości tonerów. W pełni satysfakcjonują nas usługi serwisowe świadczone przez ww firmę. Serwisy urządzeń są wykonywane terminowo i według wzajemnych uzgodnień. Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Elżbieta Karczmarz

32 000 zł

Oszczędność w skali roku

40%

Obniżenie kosztów drukowania
Branża: MEDYCZNA
Flota Urządzeń drukujących: 550 URZĄDZEŃ
Działając w imieniu Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach pragnę poinformować, że firma PrintNonStop Sp. z o.o. Sp. kom z siedzibą w Lublinie z powodzeniem wprowadziła na terenie naszej placówki system kompleksowej obsługi urządzeń drukujących. Wartość kontraktu w latach 2015 i 2016 wyniosła łącznie 282 000 zł brutto. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy. Na szczególną ocenę zasługuje kontakt z firmą PrintNonStop™ oraz jakość świadczonych usług związanych z: wysoką jakością tonerów; szybkimi reakcjami serwisowymi; terminową realizacją uzgodnionych zadań. Na podstawie dotychczasowej współpracy, możemy polecić firmę PrintNonStop Sp.z o.o. Sp. kom jako rzetelnego i godnego polecenia partnera. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Z-ca Kierownika Działu Informatyki mgr inż. Andrzej Opoka

113 000 zł

Oszczędność w skali roku

38%

Obniżenie kosztów drukowania

Usługi

SYSTEM ZARZĄDZANIA DRUKU (OPROGRAMOWANIE)

Zlicza ilości wydrukowanych kopii bez konieczności ręcznego spisywania stanu liczników urządzeń. W przypadku nowoczesnych urządzeń informuje o stanie zużycia materiałów eksploatacyjnych, informuje o błędach i awariach. Pozwala monitorować wydruki na poszczególnych drukarkach wspierając jednocześnie możliwość kontroli kosztów oraz eliminację niepożądanych wydruków.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Dostawa materiałów zarówno oryginalnych jak i zamiennych – In Time Print gwarantuje taki dobór materiałów eksploatacyjnych, które są jakościowo porównywalne z oryginalnymi a dodatkowo dużo wydajniejsze – przekłada się to wprost m.in. na rzadszą konieczność wymiany tonerów.

GWARANCJE

In Time Print przejmuje 100% zobowiązań gwarancyjnych w przypadku wszystkich urządzeń Klienta przejętych do obsługi, zarówno nowych jak i będących w eksploatacji. Gwarancja ta jest również rozszerzana na okres po ewentualnym zakończeniu współpracy aż do momentu wygaśnięcia gwarancji.

SERWISY

Klient zobowiązany jest do pokrywania kosztów napraw drukarek tylko w wypadku świadomego mechanicznego uszkodzenia urządzenia drukującego (np. połamane klapy, porysowane bębny, zalanie drukarki płynem). We wszystkich pozostałych przypadkach koszt napraw leży po stronie In Time Print

DOSTAWA SPRZĘTU DRUKUJĄCEGO

In Time Print ma możliwość zarówno użyczenia, dzierżawy jak i sprzedaży każdego urządzenia drukującego, jakie jest dostępne na rynku. Firma ma doświadczenie zarówno w dostawie pojedynczych urządzeń jak i wymianie całych flot liczących tysiące maszyn. In Time Print nie jest związane umową wyłącznościową z żadnym producentem urządzeń – gwarantuje to przygotowanie oferty oraz dobór urządzeń drukujących dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta.
ZBUDUJ SWOJĄ FIRMĘ Z NAMI
Bądź częścią ambitnej, dynamicznie rowijającej się organizacji dbającej o zrównoważony rozwój
intimeprint.pl

BEZINWESTYCYJNY MODEL PRACY Z KLIENTEM

klient płaci tylko za wydrukowane kopie

NIEPOWIĄZANIE FIRMY Z ŻADNYM DOSTAWCĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

możliwość doboru optymalnego urządzenia dla konkretnego stanowiska pracy

DOSTARCZANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI OPROGRAMOWANIA OD RÓŻNYCH PRODUCENTÓW, KTÓRE KOMPLEKSOWO ODPOWIE NA POTRZEBY KLIENTA

WYSOKIEJ JAKOŚCI ZARÓWNO MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE JAK I CZĘŚCI ZAMIENNE

SZEROKA SIEĆ SERWISOWA

gwarantująca szybką reakcję jak i wysokie kompetencje osób naprawiających sprzęt niezależnie od miejsca świadczenia usługi

NISKI POZIOM KOSZTÓW WŁASNYCH

Kontakt